Страница 61

Зад. 5  Surprised Обстоятелствените пояснения са изписани с удебелен шрифт, определенията са подчертани, а поясняваните от тях думи са оцветени в сиво.

 

               Облаче крилато                       

               по небе лети,

               бисерно, пернато

               облаче блести.

 

               А горите жадни

               с трепет го следят –

               няма ли да падне

               дъжд и тоя път?...

 

               Спира се тогава

               облака и в миг

               той се озовава

               на сърдитий вик:

 

               гръм земя затресе,

               мръкна изведнъж,

               облак се надвеси,

               рукна порой-дъжд.

 

               И из планината

               бликват пак води

               и във миг гората

               пак се подмлади.

                                    Кирил Христов

 

Обстоятелствените пояснения в текста са изразени с:

          • Предлог и съществително име – по небе, с трепет, в миг, из планината, във миг

          • наречие – тогава, изведнъж, пак

 

Обстоятелствените пояснения могат да стоят преди или след сказуемото, което поясняват.

Ако се промени мястото на обстоятелственото пояснение, смисълът на изречението няма да се промени, но ще се наруши ритъмът на творбата.

Обстоятелствените пояснения носят информация за мястото, начина и времето, в което се извършват действията в текста, а определенията посочват признаци на предметите.

 

                                  

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане