Страница 62

Зад. 6 Surprised В текста подлозите са подчертани, сказуемите са изписани с удебелен шрифт, а обстоятелствените пояснения са оцветени в червено.

 

            В Розовата градина моят баща, кралят, ме заведе още първия ден. Отидохме там привечер, вятърът шумеше в дърветата. Докато вървяхме към Розовата градина, чух онази странна музика. Сякаш звъняха хиляди стъклени камбанки. Уж тихичко, а тъй завладяващо звъняха. Сърцето ти да се разиграе, щом ги чуеш. (…)

            Висок зид ограждаше Розовата градина. Моят баща, кралят, отвори една малка порта и се озовахме вътре.

            Веднъж преди доста време отидох с Бенка на вилата на родителите му на остров Ваксхолм. Седяхме двамата на една скала и ловяхме риба по залез. Далеч нейде, от отвъдната страна на залива, се обаждаше кукувица. И аз си помислих, че на този свят няма по-голяма красота. Но тогава аз не познавах градината на моя баща, краля.

 

♦  В текста има прости и сложни изречения. Първото изречение е просто, а второто – сложно. За да определиш кое изречение е просто и кое сложно, трябва да преброиш сказуемите. Вж. Изречение; Просто изречение
.

♦  В текста са използвани обстоятелствени пояснения: за

           •   за място (къде?) – В Розовата градина, там, на вилата, на остров Ваксхолм, на една скала, Далеч нейде, от отвъдната страна, на този свят

           •   за време (кога?)  още първия ден, привечер, тогава

           •   за начин (как?) Уж тихичко , тъй завладяващо

.

♦  Главните части (подлог и сказуемо) са отбелязани в текста. Подлозите са изразени:

            •  със съществително име: вятърът, кукувица, , ,

            •  с местоимение: аз

            •  с числително име: двамата

            •  със словосъчетание (разширен подлог - подлог + неговите пояснения): моят баща, хиляди стъклени камбанки, Сърцето ти, Висок зид , Моят баща

   .        

♦  Герой в текста е малко момче, кралски син, което разказва за първото си посещение в Розовата градина. Кралят, както и приятелят на момчето (Бенка) се споменават, но в този откъс те нямат активна роля.

    .  

♦  Подлог, който съвпада с героя е аз.

 

Зад. 8 Тема на текста: Приключението на заека и костенурката.

            Подтеми:

            Срещата на заека и костенурката.

            Пристигането на дракона.

            Измамата на костенурката.

            Лъжата на заека.

Използвани са прости изречения; не са употребени обстоятелствени пояснения

 

 

                                  

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане