Страница 68

Зад. 10 Eek Еднородните части са изписани с удебелен шрифт, а сказуемите са подчертани.

             В основата на правилата за поведение стоят взаимното уважение, нравствеността, моралът, учтивостта, благодарността. Скромността, приветливостта, външният вид, приятният разговор, чувството за мярка показват важни черти от характера.

             Разликите в правилата за поведение се свързват с националността, историческото развитие, традициите и обичаите, но много често те отразяват индивидуалността на всеки човек. Правилата за поведение не идват от една страна, не се създават от един човек. В тях се събират мъдростта и традициите на различните епохи и култури. Древният Рим ни дава гостоприемството и посрещането с хляб и сол. Скандинавците предоставят почетните места на най-уважаваните гости. В Азия всички много почитат по-възрастните и жените.

                                                                                                                      Из печата

Текстът съдържа шест прости изречения и две сложни съчинени (противоположно и съединително).

По цел на общуване изреченията са съобщителни.

Главните и второстепенните части са изразени със същ. имена, прил. имена, местоимения, глаголи, наречия.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане