Страница 70

Зад. 1  За да определим броя на звуковете, трябва да направим фонетична транскрибция (да запишем звуковете, които съдържа думата, а не буквите). Има букви, които съдържат два звука, но и  две букви, които означават един звук: ь - не означава звук, а мекост на звука, който стои пред него; щ - съдържа два звука: ш и т; ю - може да означава един звук: ьу (след съгласен) или два звука: йу (в началото на думата или след гласен звук); я - може да означава един звук: ьа (след съгласен) или два звука: йа (в началото на думата или след гласен звук); дж - означава един звук; дз - означава един звук (но не винаги).

герой [герой] - броят на звуковете съвпада с броя на буквите  (5); 2 гл. звука (е, о) и 3 съгл. звука (г, р, й)

блясък [бльасък] - 6 букви и 6 звука: 2 гл. зв. (а, ъ) и 4 съгл. зв. (б, л, с, к)

любов [льубоф] - 5 букви и 5 звука: 2 гл. зв. (у, о) и 3 съгл. зв. (л, б, ф)

 

Зад. 2  Обич, обичам, обичан.

 

Зад 3  Синоними: необуздана, бурна, дива;

                              да избягам, да  тичам  (в друг контекст тези думи може и да не са синоними). Езикови термини - контекст

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане