Страница 71

Зад. 4 Текст А. - замяната е невъзможна, защото думата куче е термин, означава астрономически знак.

           EekВъзможностите за замяна са поставени в скоби и изписани с удебелен шрифт.

           Текст Б. Всички деца искат да имат куче. Седемгодишният Миташки (Веселин Прахов) също. Но истинско куче (истинско псе, истински "звяр"), а не  заместител - плюшена играчка. (...) Миташки заедно с приятелите си купува улично куче (улично псе) от случаен минувач (Павел Попандов). Проблемите веднага изникват - къде да спи кучето (псето, "звярът"), какво да яде и  при това родителите на децата да не разберат за придобивката.

           Текст В. Стане ли дума за кучето ("звяра") доберман, рано или късно някой компетентно заявява, че на определена възраст (между третата и петата си година например) това свирепо куче ще ви изяде. Въобще е застъпено мнението, че мозъкът пораства по-голям от черепа на кучето (псето), че израства някаква кост и кучето ("звярът", псето) полудява. Лесно е след това да се обвини кучето (псето)!...

 

Зад. 5  Синоними на подчертаните думи:

            • малките - незначителни, нищожни, дребни, мънички, ситни, миниатюрни, микроскопични

            • големите - немалки, обемисти, обширни, просторни, огромни, колосални, грандиозни, значителни, едри

             сметката - разчета, отчета, изчислението, равносметката, баланса

            • длъжен - задължен

            • близък - съседен, доближен, приближен, непосредствен, недалечен

            • ужасно - страшно, страховито, плашещо, гибелно, чудовищно, отвратително, грозно

            • дрехи - облекло, покривало, наметоло

            • храна - ядене, ядиво, гозба, готвено, манджа, ястие

            • децата - потомство, поколение, челяд, дечурлига, подрастващи

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане