Страница 74

 

Зад. 1 Изгониха ни – бяхме невъзможни.                                     И чакахме звънеца на тръбача

           Смехът ни бе решил да ни е враг –                                  (сами си го нарекохме така).

           избухна между тестовете сложни,                                  Но строгият учител не усети

           разкошен и подкупващ. Даже как                                       красивото на пъстрия ни смях,

           завързваше добрите химикали                                         приел ни в свойта алена планета,

           с невидими конци, вълнуващ, син                                       далеч от всякаква тъга и страх.

           и смеехме се просто неразбрали,                                      Изгони ни – ний бяхме невъзможни.

           че не е лодка синият ни чин,                                               Но в дните, в тебеширения прах,

           че и часовникът не е палячо                                               в контролните, объркани и сложни,

           със смешен нос – голямата стрелка.                                аз пазя спомена за този смях.

                                                                                                                                       Петя Дубарова

Многозначни думи: 

химикал – 1. Препарат, получен по химически път; 2. Средство за писане, писалка; 3. Пълнител за това средство за писане, зареден със специално мастило;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           чин  чин – 1. Степен в служебното положение на държавен служител (Официрски чин); 2. Училищен стол с поставка за книги и за писане

звънец – 1. Металически уред за издаване на звън; 2. Звуков сигнал, издаван с такъв уред; 3. Предмет с формата на звънец, на камбана

Значението, с което са употребени думите в текста, е оцветено в синьо.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане