Страница 75

Зад. 2 Син (синя, синьо, сини) – Който има цвят на чисто пролетно небе, на метличина, синчец; модър.

           Чин – училищна мебел

В стихотворението на Петя Дубарова думата син и чин са употребени с посочените значения, но тези думи имат омоними: син – дете от мъжки пол и чин – степен в служебното положение.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане