Страница 76

Зад. 3 В речниците многозначните думи се означават с последователно отбелязване 1…….2……3……(Напр. бележка1. Кратко писмено съобщение; записка 2. Удостоверение. 3. Писмено изложение на мисли, впечатления, данни, факти. 4. Допълнителен или разяснителен текст към художествено или научно съчинение. 5. Забележка. 6. Оценка за степен на успех в училище.),

а омонимите с горен индекс (Напр. нота1 – Знак за отбелязване на музикален тон; нота2 – Официално дипломатическо обръщение на правителството на една държава до правителството на друга държава.)

 

Зад. 4 • развия - 1. Разгъвам, разгръщам нещо завито, загърнато. 2. Размотавам нещо навито. 3. Развъртам. 4. За гора, растение – пускам пъпки, клонки, листа напролет.5. Довеждам до по-висока степен проявяването на някакви качества, свойства.6. Извършвам някаква дейност (като я довеждам до значителни размери). 7. Изяснявам, обяснявам нещо, върху което съм мислил дълго; развивам се/развия се - 1. Усъвършенствам се. 2. За гора, растение – напъпвам напролет, пускам листа, клончета. 3. Протичам, осъществявам се. 4. Разширявам се, увеличавам размерите си, напредвам. 5. Разг. За същество от женски пол – достигам полова зрялост.

скок - 1. Бързо самоизместване на човешко или животинско тяло в пространството след еластично оттласкване с краката от опора. 2. Прен. Рязка промяна; обрат, прелом.

успех - 1. Постигане на цел; прогрес, сполука. 2. Обществено признание, одобрение, прослава. 3. Степен на овладяване на знания, изразена в оценки. 4. Сполука, победа, слава

чуден - 1. Който е особен, странен и буди недоумение. 2. Който буди възхищение; удивителен, прекрасен. 3. За качество който се проявява в голяма степен

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане