- Страница 79

Зад. 3 род, роднина родител са сродни думи, защото имат общ корен (род) и са близки по смисъл – хора с общо потекло и минало; семейство

 

Зад. 4 Граматично значение на подчертаните съществителни имена от зад. 2:

мравка – същ. име, ж.р., ед.ч.

гълъб – същ. име, м.р., ед.ч.

Основна форма на съществителните имена е формата за единствено число, нечеленуванамравка, гълъб. Езикови термини – основна форма на думата

благодетел – същ.име, м.р., ед.ч.; речн. знач. – който върши добрини

благодарност – същ.име, ж.р., ед.ч.; речн. знач. – чувство на признателност; израз на това чувство

Думите благодетел и благодарност са сродни – имат общ корен и са близки по смисъл.

Зад. 5  а) мравката е членувана форма на мравка (определителният член е формообразувателна морфема)

            б) думата изпуснал е образувана от пуснал с представка из (представката е словообразуваща морфема)

 

Зад. 6 Отг. в)

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане