- Страница 81

Зад 8 четъ / чета – в българския език няма дума, която да завършва на ъ

прикаски / приказки  търсиш сродни думи или такава дума, в която след з да стои гласен звук: приказвам, казани (думи), казвам и др.

чодеса / чудеса  търсиш дума , в която съмнителният гласен звук да е под ударение чуден

изка / иска  из не е представка; малко думи в българския език се пишат с ис (около 20, а с техните производни  около 80); добре е да ги разгледаш в правописен или тълковен  речник, за да ги знаеш.

утида / отида  проверява се в  речник

магиосниците  магьосниците

магий / магии  думите в мн.ч. завършват на и Вж. Правопис

омагиосам / омагьосам

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане