- Страница 85

Зад. 2 В текста преобладават елементи на описание – портретно описание на литературен герой (стария Чумак).

Прилагателни имена (не са извадени всички прилагателни имена, а са дадени само примери):

качествени (степенуват се)                                    относителни (не се степенуват)

влажна                                                                     див

зелена                                                                     ловджийският

миризлив                                                                 сребърна

Съществителни + прилагателни:

юнашка снага

надвесени вежди

чудна привлекателност

Нови словосъчетания и изречения:

юнашка постъпка – Да помогнеш на изпаднал в беда човек, си е  юнашка постъпка.

надвесени скали – Надвесените над реката скали придаваха страховит вид на мястото.

чудна гледка - От върха се откриваше чудна гледка.

 

Зад. 3 Словосъчетанията от прилагателно и съществително име са правилно свързани, когато прилагателното име е съгласувано със съществителното по род и число.

нова (ж.р., ед.ч.) учебник (м.р., ед.ч.) – не са съгласувани по род; правилно -  нов учебник

тежки (мн.ч.) книга (ед.ч.) – не са съгласувани по число; правилно - тежка книга

Словосъчетанието дървен учебник може да бъде оспорено по отношение на смисъла, защото няма дървен учебник, но то може да бъде използвано в худ. текстове с приказни, с фантастични сюжети или като метафора в хумористични текстове.

 

Зад. 4 златно сърце – метафора (златно сърце -добро сърце)

Думите, означаващи количество на предметите, техния брой и ред, се наричат числителни имена.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане