- Страница 89

Зад. 1 Речева ситуация:

участници - Мария, Донка , Христина; означени са с имена и местоимения

• тя - Донка (Донче)

• леля Мария - ти - аз - ми (на мене) - майко

• Криста - Христина - аз - момичето

общуването е устно, непряко, неофициално

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане