- Страница 90

Зад. 2 Думи, които назовават говорещия: Петър – аз – мене – харесват ми (на мене) – рождения ми (моя) ден – ме (мене) изненадат.

 

Зад. 5 Лични местоимения:

1л., ед.ч. – аз, мене

3л., ед.ч. – него, то, го, то

2л., мн.ч. – ви, Вас, Ви, Вие

Как са означени говорещият и слушащият:

говорещ – аз, мене

слушащ – читателят, него, ви, Вас, Ви, Вие

Употребата на личните местоимения от последното изречение (Вас, Ви, Вие) е характерна за официалното речево общуване.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане