- Страница 93

Зад. 2 Ех, толкова се старахме, а всичко отиде на вятъра! Показателното местоимение толкова означава количество – много; изразява съжаление.

      Ей толкова не ми достигна да съм пръв! Показателното местоимение толкова означава количество – малко;  изразява съжаление.

      На всички е готов да помогне! Такъв човек не съм срещал досега в живота си! Показателното местоимение такъв означава качество – изключителен (добър, благороден) и изразява възхищение.

      Такъв ученик като него срещам за първи път! Всеки ден закъснява! Показателното местоимение такъв означава качество – изключителен (недисциплиниран) и изразява възмущение.

      Но какво беше му казал веднъж Тайлеран, неговият пръв министър? „Жалко, че такъв велик човек е толкова зле възпитан.“ Показателното местоимение такъв означава качество – изключителен; изразява възхищение, а толкова означава количество – много и изразява недоумение.

Зад. 4 Отг. А Искам да купя тези дънки.

Отг. Б. Тъзи жена направо ме ядосъ. Редактиран вариант: Тази жена направо ме ядоса.

Отг. В Теа черти на Хитър Петър най-много ми харесват. Редактиран вариант: Тези черти на Хитър Петър най-много ми харесват.

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане