- Страница 95

Зад. 2., 3., 4 Въпросителни местоимения, използвани в текстовете:

От зад. 1 какво – за признаци, ср.р., ед.ч.;

какви – за признаци, мн.ч.;

кой – за лица и предмети, м.р., ед.ч.;

От зад 2 какъв – за признаци, ср.р., ед.ч.;

какво – за признаци, ср.р., ед.ч.; в изречението служи за връзка между простите изречения в състава на сложното;

кого – за лица и предмети, м.р., ед.ч., вин.п.; в изречението изпълнява службата на допълнение;

кой – за лица и предмети, м.р., ед.ч.; в изречението – подлог;

чии – за притежание, мн.ч.; в изречението - допълнение

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане