- Страница 96

Зад. 6 кой – въпросително местоимение за лица и предмети, м.р., ед.ч., им.п., в изречението изпълнява службата на подлог и за връзка на простите изречения в състава на сложното

кого – въпросително местоимение за лица и предмети, м.р., ед.ч., вин.п., в изречението изпълнява службата на допълнение и за връзка на простите изречения в състава на сложното

.

Зад. 7 Местоимението чии може да се замени с формата на кого.

Зад. 8 ед.ч – кой, чий; мн.ч. – кои, чии Кога пишем

 .

Зад. 9 В текста въпросителните местоимения колко, каква, колко служат за изразяване на чувства.

 .

Зад. 10 Отг. в)

Редактиране на допуснатите грешки: Особена форма

а) Колко ученици влязоха със закъснение?

б) Вчера си купих четири червени молива.

г) Колко молива си купи вчера?

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане