- Страница 97

Зад 1 Относителни местоимения, употребени в текста:

който - за лица и предмети, м.р., ед.ч.; съгласува се по род и число с думата, която стои пред него (Балин);

които - за лица и предмети, мн.ч.; съгласува се по род и число с думата, която стои пред него (кончета);

което - за лица и предмети, м.р., ед.ч.; съгласува се по род и число с думата, която стои пред него (конче);

когото - за лица и предмети, м.р., ед.ч., вин.п.; съгласува се по род и число с думата, която стои пред него (воденичар); в изречението замества допълнението и затова е във винителен падеж;

Вечерта при него докараха един воденичар, когото (воденичаря, допълнениекърджалиите (подлог) бяха грабнали от Постоловите воденици (кого бяха докарали? - воденичаря).

който - за лица и предмети, м.р., ед.ч.; съгласува се по род и число с думата, която стои пред него (оня);

чийто - за притежание, м.р., ед.ч.; съгласува се по род и число с думата, която стои след него (глас);

когото - за лица и предмети, м.р., ед.ч., вин.п.; съгласува се по род и число с думата, която стои пред него (Билбо);  в изречението замества допълнението и затова е във винителен падеж;

които - за лица и предмети, мн.ч.; съгласува се по род и число с думата, която стои пред него (имена).

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане