- Страница 99

Зад. 3  • единствено число – който, чийто

           множествено число – които, чиито

              Кога пишем И и кога Й

 

Зад. 4 чийто – на когото; чиято – на която; чието – на което; чиито – на които

 

Зад. 5 Докато казваше това, Алиса се покатери на камината, макар че навярно сама не знаеше как се намери там. И наистина стъклото започна да се превръща в тънка сребриста пара. Следващия миг Алиса мина през него и леко скочи в Огледалната стая. Най-напред тя погледна дали камината гори и остана много доволна, че в нея намери истински огън, който гореше така буйно, както и в тяхната стая…

            После тя започна да се оглежда и забеляза, че това, което можеше да види от старата стая, беше съвсем обикновено и неинтересно, но всичко останало беше до невероятност различно. Например картините, които висяха на стената зад камината, изглеждаха като живи, а старият часовник на камината (знаете, в огледалото виждате само гърба му) имаше лице на старче, което ú се усмихваше.

                                                                                                                                                                             Луис Карол

 

Зад. 7 Отг. б)

Редактиран вариант: Чии родители не дойдоха на родителската среща?

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане