- Страница 78

Зад. 2 Морфемен анализ на подчертаните думи (корените са отбелязани в сив правоъгълник):

ожадняла – о-жад-нял-а

1. променяме числото, за да открием окончанието – ожадняла – ожъднели; а е окончание

2. търсим сродни думи, за да открием корена – ожадняла, жажда, жаден; жад (жажд) е корен

3. тази част, която стои пред корена е представкао

4. тази част, която стои между корена и окончанието е наставка (може и да е повече от една, но не е нужно да ги делим) – нял

мравка – мрав-к-а

подхваната – под-хва-нат-а

гълъб – гълъб  Думата се състои само от корен.

изпуснал – из-пус-нал

Виж Морфемен разбор

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане