- Страница 101

Зад. 1 В текста се откриват елементи на описание (тялото ú бронирано, краката ú като подвижни коренища) и повествование (лазех, търсех, да продължа, изпречи се). Преобладават елементите на повествование (проследява се случка).

Морфологичен анализ на глаголи:

помня – сег.вр., 1л., ед.ч.,; основна форма – помня

лазех – мин.несв.вр., 1л., ед.ч., осн. ф-ма – лазя

търсех – мин.несв.вр., 1л., ед.ч., осн. ф-ма – търся

В текста преобладават глаголи в 1 л. (аз помня, аз лазех, аз търсех), но има и глаголи в 3 л. (тя търсеше, тя се залови, тя трепери)

В текста са употребени глаголи в сег.вр. (помня, заобиколя, отместя) и мин.св.вр. (започнах, изпречи, преобърнах), мин.несв.вр. (лазех, търсех, търсеше).

Основно глаголно време в текста е минало свършено, а описателните моменти са предадени в минало несвършено. В пълноценния текст се използват различни глаголни времена в зависимост от речевата ситуация.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане