- Страница 102

Зад. 2 Основно глаголно време – бъдеще време (ще пресече, ще се спре, ще застане).

Със замяната на глаголните времена се променя времето, в което протича действието, а от там и смисълът на текста.

 

Зад. 3 Морфологичен анализ на подчертаните глаголни форми:

седим – сег.вр., 1 л., мн.ч.

разговаряме – сег.вр., 1 л., мн.ч.

избира – сег.вр., 3 л., ед.ч.

Сегашно време е използвано в преносната си употреба (един ден, а не днес или сега).

Тези глаголни форми могат да бъдат заменени с форми в минало несвършено време (седяхме, разговаряхме, избирахме), защото чрез него се предават действия, каито са едновременни на миналия момент, за който се говори.

Морфологичен анализ на избрани глаголни форми:

почнем – сег.вр., 1 л., мн.ч.

почнахме – мин.св.вр., 1 л., мн.ч.

избра – мин.св.вр., 3 л., ед.ч.

В текста са използвани глаголни форми в сегашно и в минало свършено време.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане