- Страница 103

Зад. 4 Всички подчертани глаголни форми са в 3 л., мн.ч., сег.вр.: се заселват, се занимават, оставят, се появяват, се заселват, образуват, застава (ед.ч.).

В текста чрез сегашно време са предадени минали събития. Сегашно историческо време

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане