- Страница 105

Зад. 7 Наречия, употребени в текста: толкова, наперено, спокойно, тъкмо, право, нагоре, изведнъж, така, наляво, надясно, подобно.

Наречия, които поясняват сказуемите: тръгна надясно; се отмести изведнъж и др.

Наречия, които поясняват други наречия: толкова пояснява наперено и спокойно (толкова наперено и спокойно); право пояснява нагоре (право нагоре).

По-голямата част от наречията могат да сменят местата си:

пеперудата се отмести изведнъж наляво изведнъж пеперудата се отмести наляво

аз наляво не мога да хвърча аз не мога да хвърча наляво

Не може да смени мястото си наречието тъкмо.

 

Зад. 9 Рано пиле рано пее

Лошите приятели на лошо те научават.

По-добре късно, отколкото никога.

Да би мирно седяло, не би чудо видяло.

Който много говори, малко чува.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане