- Страница 106

- Страница 106

Зад. 1 Виж Части на речта

 

Зад. 2 Виж Части на изречението

 

Зад. 3 Когато правим морфологичен разбор, ние определяме думата като част на речта (съществително, прилагателно, наречие) и нейните граматични признаци (род, число, време). Когато правим морфологичен разбор ние определяме граматичното значение на думата. Виж Морфологичен анализ

Когато правим синтактичен анализ, ние изясняваме строежа на изречението (просто, сложно), определяме частите му (подлог, сказуемо, допълнение), начините на свързване (съчинително, подчинително). Виж Синтактичен анализ

Морфологията изучава частите на речта и граматичните им признаци; изучава граматичното значение на думата

Синтаксисът изучава изречението; видовете изречения, частите на изречението, начините на свързване на думите в изречение.

Лексикологията изучава речниковото значение на думата, словообразуването, смисловата страна на словосъчетанията, видовете речници

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане