- Страница 108

Зад. 8 Веднъж прочутият английски писател Бърнард Шоу получил покана от един лорд: „Лорд Честърмир ще бъде у дова си в петък между 5 и 7 часа.“ Писателят върнал поканата с надпис: „Бърнард Шоу – също.“

            Това е един от многото анекдоти за английския писател Бърнард Шоу, известен с остроумието си. В случая Бърнард Шоу се шегува с английската (и не само английска) официална кореспонденция. Уведомлението, че лордът ще си бъде у дома, е вид покана. Който иска, би могъл да се срещне с него в този ден. Това е денят, в който лордът „приема“. Като всеки анекдот и този търси смешното в общоприетото.

            Смешното се поражда от факта, че героят (Бърнар Шоу) възприема написаното буквално, а не в духа на общоприетите нрави. Връщането на покана има и друг смисъл – обиден отказ.

            Но да не навлизаме тъй дълбоко в дебрите на аристократизма. Това е само един анекдот, който показва, че смешното е около нас, но не всеки би могъл да го види.

 

Зад. 9 Писмото до „милото другарче“ е написано твърде неграмотно.

Сред обръщението в началото трябва да бъде поставена запетая

моля те – глагол и местоимение се пишат отделно

не съм – частицата не се пише отделно от глагола

твоята

книжката

лукът – подлогът в изречението се членува с пълен член

В края на писмото трябва да стои името на пишещия.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане