- Страница 109

Cool Подлозите са подчертани, а сказуемите са изписани с удебелен шрифт.

Зад. 2 Видове изречения по състав 

Прости изречения (съдържат едно сказуемо):

      • Съгледвачите подадоха на рицаря Като моя меч.

      • За пръв път виждам толкова опасен меч.

      • Какво да го правя този меч?

      • И ти дойде.

      • Но  ти сгреши.

      • Това ще е нощта на глада.

Останалите изречения са сложни (съдържат повече от едно сказуемо):

      • Щом го погледна, той трепна.

      • С такъв меч не могат да се убиват добрите и невинните, какво да го правя тогава?

      • Рицарят Като вдигна меча и го хвърли през прозореца…

      • После се спря пред мен и отпусна страшната си желязна ръка върху рамото ми.

      • Познах те аз, принц Мио – каза рицарят Като.

      • Още щом видях белия кон, разбрах, че си дошъл.

      • Стоях тук и те чаках.

      • Мислеше, че тази нощ ще е нощта на разплатата…

Видове изречения по цел на общуване.

Само две изречения са въпросителни (завършват с въпросителен знак). Останалите изречения са съобщителни (разказни).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане