- Страница 110

Зад. 5 Вторият текст се възприема трудно, защото не са поставени препинателните знаци. Можем ли да говорим равно и безкрайно, без да поемаме дъх, без да открояваме чрез интонацията отделните моменти, детайли и т.н.? Тази задача (необходимостта от паузи, понижаването и повишаването на гласа) в писмената реч изпълнява пунктуацията. Тя отразява начина, по който изговаряме текста.

Оригиналният текст (на Джералд Даръл) е текст А.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане