- Страница 111

Зад. 6 Тема на текста: колекционерът Чику

Ключови думи: колекционер, Чику, врабец

Колекционирам – събирам еднородни предмети, които представляват научен, художествен или исторически интерес

Всеки се простира според чергата си – всеки харчи и ползва толкова, колкото има

Всеки се простира според гнездото си – Йордан Радичков преобразува познатия ни израз (без да променя смисъла му) съобразно своите герои – врабчетата от чудесната книга „Ние, врабчетата“ като по този начин изгражда  атмосфера на общуване, съответстваща на ситуацията - героите му са птици и нямат черги, но имат глезда. Това преобразуване поражда и комичен ефект. 

 

Зад. 7 Ученикът допуска правописни и пунктуационни грешки. Бърка глаголните времена.

Редактиран вариант (направените поправки са отбелязани с червено):

                        Приказките нямат младост и не стареят

                                    (Съчинение разсъждение)

            Приказките съществуват от дълбока древност. Те са се предавали от поколение на поколение, от тях човек може да научи много неща. Чрез приказките хората изразяват своите чувства и разбирания, възхваляват и осмиват някои качества на хората. От тях могат да се извлекат много знания и поуки.

            Приказките нямат младост и старост, защото никой не знае кога са възникнали. В тях са залегнали народните традиции, обичаи и нрави. Приказките са едно незаменимо богатство на даден народ, защото чрез тях се запазва същността на нацията.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане