Страница 14

Зад. 1 Първият план отразява вярно съдържанието на урока. Спазено е и изискването подтемите да бъдат изразени по един и същи начин (въпросителни изречения).

            Вторият план е непълен (липсва третата подтема – ключови думи и изрази) и подтемите са изразени по различен начин (с въпросителни и съобщителни изречения)

Зад. 3 Ключови думи в текста на приказката „Трици и халва” (стр. 10., зад. 2.) са трици, халва, майстор, чирак.

            Текстът не може да съществува без тези думи; без тях той ще загуби смисъла си. Думите, които назовават предмета на текста и дават съществена информация за него, наричаме ключови.

Зад. 5 Енциклопедия – научно помагало за справки, което дава основни данни за всички клонове на науката. Материалите в енциклопедиите се подреждат по азбучен ред на названията. Енциклопедията може да обхваща и само един клон на науката, изкуството или практиката.
           Значението на думата енциклопедия можем да открием в Български тълковен речник или в Речник на чуждите думи в българския език.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане