- Страница 131

Зад. 2 • бели листове (променливо я пред мека сричка се пише и произнася е)

прясно мляко

верни приятели (променливо я пред мека сричка се пише и произнася е)

 

Зад. 3 Сърбия – сръбски

сърба – сръбна

Гърция – гръцки

хълцам - хлъцна

превъртя – врътна

 

Зад. 4 повърхност (изключение)

мръсотия  (изключение)

вдлъбнат

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане