- Страница 132

Зад. 5 Наставките са оцветени в зелено, окончанията – в синьо, а определителните членове – в червено. Думите имат общ корен – глад.

Думата в мъжки род, единствено число – гладък, съдържа непостоянно ъ, което изпада в другите форми.

Прилагателното име гладък има 9 форми: гладък, гладкия, гладкият, гладка, гладката, гладко, гладкото, гладки, гладките.

 

Зад. 6 • тигър- тигри (Гласният звук в последната сричка изпада във формата за мн.ч., значи е ъ)

бинокъл – бинокли (Гласният звук в последната сричка изпада във формата за мн.ч., значи е ъ)

косъм – косми (Гласният звук в последната сричка изпада във формата за мн.ч., значи е ъ)

призрак – призраци (Гласният звук в последната сричка не изпада във формата за мн.ч., значи е а)

ловък – ловки (Гласният звук в последната сричка изпада във формата за мн.ч., значи е ъ)

компютър – компютри (Гласният звук в последната сричка изпада във формата за мн.ч., значи е ъ)

отишъл – отишли (Гласният звук в последната сричка изпада във формата за мн.ч., значи е ъ)

напуснал – напуснали (Гласният звук в последната сричка не изпада във формата за мн.ч., значи е а)

камък – камъни (изключение от правилото)

метър – метри (Гласният звук в последната сричка изпада във формата за мн.ч., значи е ъ)

театър – театри (Гласният звук в последната сричка изпада във формата за мн.ч., значи е ъ)

някакъв – някакви (Гласният звук в последната сричка изпада във формата за мн.ч., значи е ъ)

всякакъв – всякакви (Гласният звук в последната сричка изпада във формата за мн.ч., значи е ъ)

забелязал – забелязали (Гласният звук в последната сричка не изпада във формата за мн.ч., значи е а)

 

Зад. 7 особенното – правилно е особеното, защото в м.р., ед.ч. думата завършва на ен (особен) Двойно Н

 

Зад. 8 Отг. г)

Пещ + та = пещта; Двойно Т и ЩТ

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане