Страница 15

Зад. 6  Тема на текста: Моята любима книга (това е и по-подходящо заглавие).

            Подтеми: Текстът не е добър - не дава достатъчно информация, защото подтемите не са разграничени. Липсва начало, разказаната случка не е разгърната, текстът не е завършен.

            Допуснати грешки:

 1. Правописни грешки – Морски Легенди (вм. Морски легенди); най много (вм. най-много); друж (вм. дружи); успяли (вм. успели); той и казал (вм. той ú казал)

            2. Пунктуационни грешки:

 – не знае кога се използват кавички (заглавието не се поставя в кавички (Морски легенди); не се използват кавички и при личните имена ( баща си Нептун)

 – поставя запетаи, без да се съобразява с границите на изреченията, не отделя със запетая простите изречения в състава на сложното изречение, не поставя чертица при степенуване:

           • Щом акулата се показала  родителите започнали да хвърлят копия по, нея  но не успяли да я ранят.

Редактиран вариант: Щом акулата се показала, родителите започнали да хвърлят копия по нея, но не успели да я ранят. 

           • Тази  която най  много харесах  беше. за „Акулата Мортиме.

Редактиран вариант: Тази, която най-много харесах, беше за акулата Мортиме.

           3. Грешки при построяването на изреченията: Но родителите на децата много се страхуват от нея и си мислели, че може да стори зло на техните деца, затова една събота те се събрали до брега на морето и решили да я убият.

           – не е добре да се започва изречение с но; този съюз обикновено се използва в сложното изречение, за да противопостави две прости изречения. (Пример: Искам да отида на кино, но нямам време.)

           – в текста със затова се въвежда нова мисъл, съобщава се нещо ново;  би трябвало да се постави точка и да се започне ново изречение. Текстът би звучал по-добре без затова.

           – в текста трябва да се спазва избраното глаголно време, а авторката използва ту сегашно време (страхуват се), ту глаголни форми на –л, -ла, -ло, -ли(си мислели).

             Възможна редакция:     Моята любима книга

          Моята любима книга е „Морски легенди”. Тя съдържа много невероятни истории, но тази, която ми хареса най-много, е за акулата Мортиме, която обича да си играе с децата и всеки път, щом те излязат от училище, тя отива при тях, за да се забавляват заедно. Родителите обаче много се страхуват от акулата , защото мислят, че може да стори някакво зло на децата им. Една събота възрастните се събират на брега на морето с намерението да убият акулата. Щом тя се показва от водата, започват да хвърлят по нея копия, но не успяват да я ранят. Мортиме разказва всичко на баща си Нептун и той я съветва повече да не дружи с хората. Затова до ден днешен акулата е враг на човека.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане