- Страница 135

Зад. 4 Тема на текста: Предание за смъртта на Христо Ботев

Възможно заглавие: Тази земя пак ще се оплоди

Думи, в които има разлика между изговор и правопис: разправи  [расправи]

възстар [въсстар]

куртка - звукът т не се чува ясно

сбъзне [збъдне]

паметта - двойното т не се чува ясно

израстат [израстът]

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане