- Страница 138

Зад. 13 Отг. а) и отг. б)

Отг. а) Тогава старият дявол, бащата на Фют, грабва глиненото човече. Словосъчетанието бащата на Фют трябва да бъде отделено от двете страни със запетаи, защото е обособено приложение (още не си го изучил).

Отг. б) Това неподвижно глинено човече гледа Фют и Ян Бибиян в очите. Между думите неподвижно и глинено не трябва да има запетая, защото между тях не можем да вмъкнем съюза и; следователно не са еднородни части.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане