Страница 25

Зад. 5  Ученичката трябва да отговори на въпроса Каква музика харесвам. Така зададен, той предполага да се съчетаят описание (каква музика) и разсъждение (да обясни защо я харесва), но пишещата не се е справила със задачата. Тя говори твърде общо и твърде познато за музиката. Многобройните повторения на думите всеки, музика, стил и изрази като отпускаме се душевно, да забравим всичката си работа, говорят за беден език. Последното изречение показва, че не разбира добре смисъла на написаното. Правилно е да се каже Всеки харесва определен стил музика.

            Справка за значението на думата стил може да бъде направена в Речник на чуждите думи в българския език или в Български тълковен речник.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане