Страница 28

Зад. 2  Елементи на повествование са използвани, за да се проследят приключенията на разказвача в страната на принцеса Граматика (запознах се, отплувах, пристигнахме), а елементи на описание при представянето на героите – правилата (скучни и мрачни);

Зад. 3 Текстовете на Феликс Кривин (стр. 26.) и Русин Русинов (стр. 24.) имат обща темаграматиката, но се различават по целите, които си поставят авторите. Текстът на Р. Русинов е научен и има за цел да даде знания, а текстът на Ф. Кривин е по-скоро художествен (случка, герои) и има за цел да въздейства на читателите, да ги накара да „видят” граматиката и нейните правила.

Зад. 6  Участници в общуването: Бай Ганьо и разказвачът.

            • Бай Ганьо има ниска култура на общуване. Той фамилиарничи (държи се свойски, без да е близък със събеседника си), не използва уважителни форми, макар че не познава събеседника си.

            • В текста са представени два типа поведение. За да открием, че те са противопоставени, е достатъчно да сравним изразите: Извинете, господине, аз нямам удоволствието да ви познавам и Какво? Не ме познаваш ли, кайш? Ти нали си българин?

            • Чрез речта и жестовете са разкрити ниската култура на героя и липсата на възпитание.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане