Страница 32

Зад. 3 Момчето взело кутийката и си тръгнало. Като повървяло малко, спряло се на едно място и близнало кутийката. Току изскочил един едър арапин и го запитал:

            – Що искаш, момче?

– Дай ми – рекло момчето – бял хляб и паница варени сливи!

                                                                                              Николай Райнов

  • Изреченията образуват текст, защото са свързани смислово и граматически.

Речта на героите е разграничена, като са спазени правилата за правопис на пряката реч:

            - в края на авторска реч, когато предхожда пряката, и съдържа глагол за съобщение (запитал, казал, рекъл), се пише двоеточие.

             - пред всяка реплика се пише тире

            - когато авторската реч разделя пряката (рекло момчето) ,започва с малка буква и се отделя от двете страни с тирета

Видът на текста е повествование (разказва се случка)

 

Зад. 5  Изречението Васил Левски е роден в гр. Карлово е съобщително, защото съобщава конкретен факт. Съобщителните изречения завършват с точка.

 

Зад. 6 Изреченията се различават по цел на общуване – съобщителни и въпросителни. Въпросителните са образувани от съобщителните с помощта на частиците нали и ли.

      Съобщителни                                                            Въпросителни

  •  Ще се прибереш скоро.                                        Нали ще се прибереш скоро?
  •  Тази събота ще отидем на кино.                    Тази събота ще отидем ли на кино?

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане