Страница 33

Зад. 7  И трите изречения трябва да завършват с въпросителен знак, защото чрез тях се задава пряк въпрос и съдържат въпросителни думи(кога, какъв, чия).

  • Кога заминаваш на море?
  • Какъв е тоя шум в съседната стая?
  • Чия е чантата, забравена в класната стая?

 

Като части на речта тези думи са:

Кога – въпросително наречие

Какъв – въпросително местоимение

Чия – въпросително местоимение

 

Зад. 8   Вземетесега супер телефон на супер цена!

  • Дайте шанс на Вашето дете да учи и да се забавлява с нас!        
  • Нека за националния празник всички български РС-та да се сдобият с химна!

Изреченията са подбудителни, защото подканят да се извърши определено действие, съдържат повелителни глаголни форми (вземете, дайте, нека) и завършват с удивителен знак.

            Рекламните текстове твърде често съдържат подбудителни изречения, защото това е предназначението имда ни накарат да извършим дадено действие.

            В подбудителните изречения изразяваме учтива молба с нека да, би ли, бихте ли.

            Би ли ми донесъл чаша вода? Изречението завършва с въпросителен знак, защото съдържа въпросителната частица ли, но по цел на общуване е подбудително и представя учтива форма на изречението Донеси ми вода.

            Изречението Нека да започнем работа е учтива форма на Започвайте работа.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане