Страница 34

Зад. 9   Ах, колко се радвам, че те виждам! (радост)

  • О-о-о, отдавна не си идвал на гости у дома! (учудване)
  • Хубаво си, отечество мое! (възхищение)

Изреченията са възклицателни, защото изразяват чувства, съдържат специфични думи (ах; о-о-о) и завършват с удивителен знак.

Зад. 10  Ние сме съседи. И аз, тап-тап, всеки ден у тях на гости!

  • И каната – дрън – на пода. Ужас!
  • Лап – кюфтенце, лап – пица, ама че вкусно!

Сказуемите в изреченията са изразени с междуметия (тап-тап; дрън; лап). С употребата на такъв тип сказуемо се постига експресивност на изказа.

Експресивен – изразителен, наситен с чувства.

Зад. 11 ·Приказките са незаменимо богатство за даден народ, защото чрез тях се запазват същността на нацията. Сказуемото във второто просто изречение (се запазват) трябва да бъде в единствено число, защото подлогът (същността на нацията) е в единствено число.

Редактиран вариант: Приказките са незаменимо богатство за даден народ, защото чрез тях се запазва същността на нацията.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: основно правило – подлогът и сказуемото в изречението винаги се съгласуват по лице и число, а в някои случаи и по род.

  • Ние се учим. От приказките на мъдрост, на доброта, на обич.Второто изречение допълва, пояснява първото, не съдържа глаголна форма, не изразява отделна мисъл и неправилно е отделено като самостоятелно.

Редактиран вариант: От приказките ние се учим на мъдрост, на доброта, на обич.

  • Изреченията в третия пример са построени правилно.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане