Страница 35

Зад. 12     Иванчо се прибира вкъщи и казва на баща си:

        Тате, утре в училище ще има малка родителска среща.

        Какво означава „малка родителска среща”? – пита бащата.

        Ами значи, че са поканени ограничен кръг хора – аз, ти, класният и директорът …

  • Написаното е текст, защото изреченията са смислово и граматически свързани.
  • Изреченията не могат да се разместят, защото ще се наруши смисловата свързаност и написаното вече няма да бъде текст.
  • В текста са използвани различни видове изречения:

по състав: прости (Тате, утре в училище ще има малка родителска среща)и сложни (Иванчо се прибира в къщи и казва на баща си)

по цел на общуване: съобщителни(Ами значи, че са поканени ограничен кръг хора- аз, ти, класният и директорът)и въпросително (Какво означава „малка родителска среща”?)

            Речева ситуация: неофициално (между баща и син), устно общуване (у дома).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане