Страница 36

Зад. 1 • Мария си купи маратонки.        →            Мария си купи маратонки, които много харесва.

            Иван отиде у Петър.                  →            Иван отиде у Петър, за да си научат уроците.

            Вятърът духаше силно.                        Вятърът духаше силно и листата се разпиляха надалеч.

.

           Изреченията в лявата колонка са прости, а в дясната са сложни. Сказуемите и в двете колонки са подчертани.

           Вж. Просто изречение, Изречение

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане