Страница 37

Зад. 3 По състав изреченията биват прости и сложни.

            ♦ По цел на общуване: съобщителни, въпросителни, възклицателни и подбудителни.

            а) Мишо, купи ми един сандвич! – изречението е просто, подбудително. Обръщението Мишо е отделено със запетая. Изречението завършва с удивителен знак, защото  е подбудително.

            Иван казва на Мишо да му купи сандвич – сложно, съобщително (изречението завършва с точка).

            Иван иска той да му купи сандвич – сложно, съобщително (изречението завършва с точка).

            Иван поиска сандвич и Мишо му куписложно, съобщително (изречението завършва с точка).  Пред съюзите да и и, употребени еднократно, не се пише запетая.

 

          б)  Мария, кога е тестът по английски? – изречението е просто, въпросително (изречението завършва с въпросителен знак). Обръщението Мария е отделено със запетая.

           Петър пита Мария кога е тестът по английски – сложно, съобщително (изречението завършва с точка). Пред въпросителна дума (кога, къде, как, защо), употребена еднократно, не се пише запетая.

eek  В предходния пример има запетая пред въпросителната дума кога, защото запетаята отделя обръщението Мария.

Обръщението винаги се отделя със запетая. Ако то е сложно, цялото се отделя със запетая: Мили мои родители, аз съм добре;Мамо, идваш ли?; Мила моя мамо, ела да ми почетеш; Хей, приятели, хайде да играем; Ще играем ли, приятели?

           Мария отговаря, че тестът по английски е в сряда – сложно, съобщително (изречението завършва с точка). Простите изречения са свързани със съюза че , пред който се пише запетая.

           Мария му отговори – просто, съобщително (изречението завършва с точка).

Зад. 4 1.Нощем мръзнехме в ледената пещера, но през деня слънцето ни стопляше.

            Нощем мръзнехме в ледената пещера, ала през деня слънцето ни стопляше.

            2. В нашите планини растат високи борове и текат буйни пенливи потоци.

            3. Синовете обикновено приличат на майките си, но аз не съм взел нищо от нея.

В този случай могат да бъдат използвани и съюзите а, ала, обаче, само че, защото второто изречение се противопостовя по смисъл на първото.

            4. Ту се озърташе наоколо като уплашено зверче, ту нервно ставаше от стола.

            Нервно ставаше от стола и се озърташе наоколо като уплашено зайче

            5. Спри да викаш или ще извикам баща ти.

            6. Мечтаех си за нова компютърна игра, обаче мама и татко ми подариха две книги.

И в този случай могат да бъдат използвани противопоставителните съюзи а, ала, но, само че.

            7. Нито научих новите думи по английски, нито написах домашното по математика.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане