Страница 38

Зад. 5  Съчинителни словосъчетания:                  Подчинителни словосъчетания:

  • помага и държи(главна+главна дума)               нашата кожа (Чия кожа? - нашата)

                                                                                               покрива площ (какво покрива? – площ)

При съчинителните словосъчетания не можем да зададем въпрос към едната дума и да си отговорим с другата, защото думите са равностойни.

При подчинителните словосъчетания можем да зададем въпрос към главната дума и да си отговорим с подчинената (зависимата), но не и обратното – да зададем въпрос към подчинената и да си отговорим с главната.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане