Страница 40

Зад. 8  Правилно са свързани думите в изреченията:

  •  Аз се възхищавам от моите родители.
  • Иска ми се да изразя своето възхищение от учителката ни по български език за нейното търпение към нашите грешки.
  • Те се възмущават от сторената пакост.

Зад. 9  А. Ние изказваме своята благодарност за помощта, която ни оказахте.

             Б. Вие изразявате дълбоко уважение към онези, които са ви възпитали.

             В. Поклон пред народните будители.

 

Зад. 10  Пример за просто изречение (съдържа едно сказуемо):

  • С приятелите се виждаме по-често.

Примери за сложно изречение (съдържа две или повече сказуеми):

  • С едни хора общуваме по-дълго, а с други просто се поздравяваме.

Изречението е сложно съчинено; простите изречения са свързани със съюза а, пред който се пише запетая.

  • Едни хора имат повече приятели, други – по-малко.

Това изречение също е сложно. Второто сказуемо (имат) е заместено с тире, за да се избегне повторението и изречението да стане по-стегнато.

 

Авторът на текста търси събеседник в читателя, защото ценностите, за които говори, са общочовешки. Текстът е насочен(адресиран) към всеки, който цени приятелството.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане