Страница 13

Зад. 4 Отг. А)

представка

Пише се представка. Всички думи са образувани от корена -став- с представки

представка, наставка, поставка, приставка.

 

 

Зад. 5 Целта на текста е да бъде представена, интересно и увлекателно, информация за сънищата и сънуването.

Текстът е предназначен за широк кръг читатели.

В текста са използвани научни факти, но информацията е поднесена забавно и интригуващо,

което е характерно за публицистичните текстове.

 

 

Зад. 8 Местоимението нея е неуместно употребено, защото в първото изречение има две думи от ж.р. – пословица и лъжа и не става ясно коя дума замества . По-добре е във второто изречение да се повтори думата лъжа.

 

         Народната пословица казва: „На лъжата краката са къси”. Знай, че ако си служиш с лъжа, няма да е за дълго.

 


Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане