Страница 46

Зад. 4 Отг. В)

            Думи, завършващи на И в единствено число се пишат и изговарят с Й, а в множествено число с И.

            Мой – мои; твой – твои, тролей – тролеи; случай – случаи; сценарий – сценарии; чий – чии

 

Зад. 5 Отг. А)

Словосъчетанието моя компютър не изпълнява службата на подлог в изречението.

На моя компютър не е записан кирилският шрифт Times new roman.

Запомни: Ако пред думата стои предлог, тя не се членува с пълен член

 

Зад. 6 Притежателни местоимения: нашата, нашия, нашият, нашите – 1л. ; твоя, вашия – 2л. Рекламите представляват своеобразен диалог между клиент и продавач. Затова местоименията са в първо и второ лице. Изборът на местоимение зависи от мисълта, която изразяваме, а не то вида на изречението.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане