- Страница 54

Зад. 4 Купи ми какъв да е сандвич, може да е с кашкавал, може да е с шунка.

           Купи ми какъвто и да е сандвич, може да е с кашкавал, може да е с шунка.

          Тя не слуша каква да е музика.

          Тя не слуша каквато и да е музика.

          Нечий глас питаше тревожно дали все още има места в автобуса.

          В ума му за дълго се бе настанила някаква забравена мелодия, която той се опитваше да си припомни.

         • Замяната е възможна, разликата би била стилистична – засилване на ефекта или подчертаване на отношението. Например то би могло да бъде пренебрежително.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане