- Страница 55

Зад. 5   Правилни форми, които би трябвало да бъдат предпочетени: някакъв; някаква; нечий план.

             Местоименията чий, чийто, нечий, ничий се съгласуват по род и число с думата, която стои след тях.

Зад. 6

Некакъв някакъв

Някой – никой  (Чрез местоимението трябва да се отрече - нужно е отрицателно местоимение)

Някои – някой (беше решил)

Нечии – нечий (автомобил)

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане