Страница 63

Зад. 6 В случая обобщителните местоимения са използвани, за да се изрази отношението на пишещите към предмета на разговора.

Неодобрителното, пренебрежителното отношение към хората, за които говори, е изразено с наречието там,  внушаващо  неопределеност, обобщителното местоимение всякакви и частицата си: и там всякакви си длъжности;

Внушението за неодобрение и пренебрежение е постигнато с употребата на обобщителното местоимение всякакви, частицата си и умалителното съществително хорица: всякакви си хорица.

♦ Си при неопределителни местоимения засилва неопределеността и придава на изказа снизходително, пренебрежително отношение: Получила някякъв си подарък и вече умира от радост; по подобен начин се използва и при обобщителните местоимения.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане