Страница 71

Зад. 1 обичал -мин. несв. деят. прич. (от обичам - обичах - обичал)

           заспала - мин. св. деят. прич. (да заспя - заспах)

           не пожелал - мин. св. деят. прич. (да не пожелая - не пожелах)

           отрязал - мин. св. деят. прич.(да отрежа - отрязах)

            заминал - мин. св. деят. прич. (да замина - заминах)

           • разбрала - мин. св. деят. прич. (да разбера - разбирах)

           • се поклонила - мин. св. деят. прич (да се поклоня - поклоних)

           • свивайки - деепричастие (свивам)

           • оценил - мин. св. деят. прич. (да оценя - оцених)

           • отредил - мин. св. деят. прич. (да отредя - отредих)

           • прокарал - мин. св. деят. прич. (да прокарам - прокарах)

           • придал - мин. св. деят. прич. (придавам - придадох)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане